Để liên lạc với Ví Liên Hoa, khách hàng có câu hỏi liên quan đến Ví Liên Hoa, hãy gửi câu hỏi vào email: contact@vilienhoa.app
Ví Liên Hoa sẽ trả lời trong 1 - 5 ngày!